Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
873 - 50 = 17 208 + 13 462 = Polovina myšleného čísla je 40.
873 - 500 = 100 000 - 43 857 = Které je to číslo?
873 - 13 = 30 695 : 5 = * =
873 - 130 = Jedná se o číslo .
873 + 27 =
873 + 127 =