Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
290 + 170 = 50 638 + 29 432 = Třetina myšleného čísla je 90.
190 + 240 = 36 999 - 35 765 = Které číslo si myslím?
390 + 150 = 3 793 * 3 = * =
190 + 130 = 24 537 * 7 = Myslím si číslo .
280 + 280 = 428 * 20 =
990 + 130 =