Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
6 * 3 + 120 = 4 377 + 3 882 = Tomáš platil tisícikorunovou bankovkou 20 stejných sešitů.
6 * 30 + 120 = 60 708 - 58 009 = Nazpět dostal 700 Kč. Kolik Kč stál jeden sešit?
12 + 6 * 3 = 9 730 * 9 = - =
: =
12 + 6 * 30 = 15 407 * 6 = Jeden sešit stál Kč.
10 * 20 + 60 * 3 = 7 304 * 2 =
10 * (20 + 60 * 3) =