Řetězce příkladů

Počítej řetězce příkladů. Výsledek příkladu je vždy prvním číslem dalšího příkladu.
50 * 40 = 70 * 80 = 90 * 40 =
: 20 = : 2 = : 36 =
- 65 = : 40 = * 90 =
* 4 = + 230 = : 30 =
: 70 = + 50 = + 240 =
* 25 = : 5 = : 6 =