Řetězce příkladů

Počítej řetězce příkladů. Výsledek příkladu je vždy prvním číslem dalšího příkladu.
30 * 60 = 80 * 80 = 60 * 70 =
: 10 = : 20 = : 2 =
: 60 = * 3 = : 3 =
* 400 = - 160 = + 500 =
: 20 = : 2 = * 3 =
- 30 = : 5 = : 60 =