Řetězce příkladů

Počítej řetězce příkladů. Výsledek příkladu je vždy prvním číslem dalšího příkladu.
570 - 90 = 70 * 5 = 125 * 8 =
: 8 = + 50 = + 500 =
* 5 = : 40 = : 3 =
+ 50 = * 53 = - 250 =
: 35 = - 40 = * 10 =
* 57 = : 7 = : 20 =