Řetězce příkladů

Počítej řetězce příkladů. Výsledek příkladu je vždy prvním číslem dalšího příkladu.
250 * 4 = 3 * 300 = 3 200 : 8 =
+ 800 = - 825 = + 800 =
: 200 = : 25 = : 100 =
* 500 = * 800 = + 288 =
: 30 = : 100 = * 9 =
+ 100 = : 8 = + 500 =