Řetězce příkladů

Počítej řetězce příkladů. Výsledek příkladu je vždy prvním číslem dalšího příkladu.
0 * 360 = 75 + 75 = 5 * 200 =
+ 360 = * 5 = - 940 =
: 6 = - 350 = : 3 =
* 100 = : 100 = * 200 =
: 6 000 = * 25 = : 40 =
- 1 = - 25 = : 20 =