Opakování základního učiva z nižších ročníků

Doplňte neúplná slova.
blovlasý ddeček, hndá vtev, zbablý človk, vypstované kvtiny
zvdavá Vra, vhodná koup, bžecká dráha, motýl blásek
provrka vdomostí, pnivé mdlo, vsoká vž, pkný vkres
sbratel známek, dojít pšky, uprchlý vzeň, zmřit teplotu teplomrem