Opakování základního učiva z nižších ročníků

Doplňte neúplná slova.
zapla účet, se rovně, síka na motýly, vborná pamě, správná odpově
vsoká ze, nasa si čepci, sbrat borůky, hláka zelí, mladá fotograka
přívětivá díka, malá Žoka, užoka se plazí, sůl do poléky, černý be
ka přes bstřinu, prudký srá, úká steka, rozbtá mika