Opakování základního učiva z nižších ročníků

Doplňte neúplná slova.
obráková kníka, slaká hruka, ořezaná tuka, malá muka
vsoká vě, hora Sněka, práky proti bolesti, bě pryč
dlouhé nety, makové buty, mkký tvaro, křeká hmota
leký úkol, dobrý slu a či, mstský ru, ro domu