Opakování základního učiva z nižších ročníků

Určete, zda na místě závorky bude velké nebo malé písmeno.
(m)ilanův (p)es , (k)amarád (j)irky (n)ovotného , (p)es (b)ohouš
(m)axipes (f)ík , (v)odník (č)esílko , (v)íla (a)málka
(s)pisy (k)arla (h)avlíčka (b)orovského , (č)eská (r)epublika
(n)ové (m)ěsto (n)a (m)oravě , (č)eská (k)amenice
(k)ralupy (n)ad (v)ltavou , (ř)eka (l)abe , (j)eseníky
(m)ariánské (l)ázně , (b)ásník (k)arel (j)aromír (e)rben
(c)esta (d)o (r)akouska , (r)akouské (m)ěsto