Opakování základního učiva z nižších ročníků

Zapište 10 slov, která obsahují f / v uvnitř slova.
 1              
2             3    
             
   4            
 5              
             
       6        
             
 7   8             
             
             
9