Opakování základního učiva z nižších ročníků

Doplňte neúplná slova.
Odpovděl přívětiv. Na tráv se lesknou krůpje rosy.
Pt žáků mlo vborný prospch. Jiná zem, jiný mra.
Dvakrát mř, jednou ře. Nebu tak pšný.
U obda se klidně. Jeli jsme do Hrace Králové.
Nejvšší horou v Česku je Sněka. Poslám ti srdečn pozdra z Prah.
Z hradní vže pozorujeme výcho a zápa slunce. Drůbe skákala na mří.