Opakování základního učiva z nižších ročníků

Doplňte neúplná slova. V první větě určete slovní druhy (zapisujte je pomocí čísel).
Dny bží a bží, prázdniny se zvolna krátí.
Mach s Šebestovou jsou od rána do večera se svými přátel a psem Jonatánem.
Vymšlejí všeljaké veselé hry, ale ať dělají, co dělají, pořád mslí na sluchátko.
Až jednou Šebestovou napadne jedna příšerná mšlenka a ona řekne:
Poslš Machu, to jsem zvdavá, co budeme dělat, až začne škola.
To budete ve třdě s tím vkouzleným Machem jako dvojčata?
A Mach se lekne a málem omdl a řekne, že plně zapomněl, že když pozbli sluchátko,
že nemůže domů, když je tam ten druhý, jak b to vysvtlil rodičům, ti b se zbláznil.

dny -
a -
prázdniny -
se -
zvolna -
krátí -