Opakování základního učiva z nižších ročníků

Doplňte slova podle nápovědy.
 1          
2           
      3     
4      5       
         
  6         
    7