Opakování základního učiva z nižších ročníků

Doplňte i, í / y, ý.
bt v Přibslavi, sbt dřevěnou židli, odbla devátá hodina, odbt domácí úkol
dělení se zbtkem, zabvá se sportem, rozbl jsem talř, horská bstřina
Zbněk se Zbškem, pan Blý, světla ubvalo, tmy přibvalo, lná Elška
nepltvej potravnami, uplnulý čas, kráva Lska, lskové ořechy
blzká lpa, blská se na časy, ldská btost, rozbtý mlnek
rozlt blek, staroblá Litomšl, zbtek oblí, ovlvňovat obvatelstvo
sbrat pelněk, Lsá nad Labem