Opakování základního učiva z nižších ročníků

Doplňte neúplná slova.
namdlit se mdlem, jemné chmří, mchačka na beton, zmlená neplatí
slept papír, netopří křídla, pplavá práce, napnavá četba, srové maso
osřelé dítě, srová roláda, pára zasčela, národní zvk, hubené vžle
zámecká vžka, veselý vskot, zamtnutá žádost, mlsný jazček
teplý zmník, hlasitě se ozvat