Opakování základního učiva z nižších ročníků

Zapisujte vyjmenovaná a příbuzná slova po l, m, p.
            1       
            2       
                 
     3    4            
                 
                 
       5            
6     7                
     8      9