Opakování základního učiva z nižších ročníků

Doplňte neúplná slova.
únavou se rozzval, mslivecký klobouk, oplovat květy, mnerální voda
slšitelný spot a chrapot, spat zrní slepcím, nepříjemný zápach sry
plná spka oblí, přepchový bt, vysoký pr, psečné přespy
pšnit se mšlenkami, slepš není had, netopří křídla, velcí mslitelé
uvt věneček, mvám málo času, přijdu brzčko, sladký srup
zbtečně rozvřil vodu, slbit vlepšení btu