Opakování základního učiva z nižších ročníků

Doplňte do vět správná slova.
Dřevař pařez ze země.
Úspěšný vojevůdce četná vítězství.
Myslivec raněného zajíce.
Petra domácí úkol.
Dvanáctá hodina dávno .
Pálí ho dobré .
Slepice v kurníku vyskočila na .
Staří Čechové nosili obuv vyrobenou z .
Moje starší sestra si často oči.
Rodiče mi koupili nové .
Kočka mléko z misky.
Vodní pták se jmenuje .
Oříšky rostou na keři nazývaném .
Často mě cestou do práce.
Děti se každý večer .
V zoologické zahradě nás upoutal medvídek .
Petr na vysvědčení samé jedničky.