Opakování základního učiva z nižších ročníků

Doplňte do vět správná slova.
Ten rozbitý hrneček mi .
Hmyzem se živí .
Chlapci v dílně kus železa.
Včely květy.
Při silném chrapotu může člověk .
V zimě je nutné písek na chodníky.
Zelenina je zdravá .
Kyselina je nebezpečná žiravina.
Chutná mi pomazánka.
Šakali podobně jako vlci.
V zahradnictví věnce.
V tomto úseku řeky se často tvoří vodní .
Velký pták z řádu sov se jmenuje .
Dědeček na jaře hrách.
Kde je ten obraz, který na stěně?
Tento měsíc jsem hodně peněz.
Často jsem ho na zastávce.
Jak se tato vesnice?
Petr se únavou hodně .