Opakování základního učiva z nižších ročníků

Určete, zda na místě závorky bude velké nebo malé písmeno.
O (p)rázdninách jsme se vypravili na výlet do (b)eskyd .
Vyjeli jsme v (s)obotu brzy ráno a v devět hodin jsme se ocitli v (r)ožnově (p)od (r)adhoštěm .
Dost náročný byl výstup na (k)opec nazývaný (ď)áblova (h)ora .
Spolu s (b)ratrem (p)etrem jsme odsud viděli (l)ysou (h)oru a obdivovali pohled do (ú)dolí .
Cesta zpět vedla podél toku (ř)eky (b)ečvy .
U (v)esnice (p)rostřední (b)ečva jsme se dostali k (z)astávce autobusu, který jel přímo do (r)ožnova .