Opakování základního učiva z nižších ročníků

Určete, zda na místě závorky bude velké nebo malé písmeno.
Český (s)kladatel (l)eoš (j)anáček
Kolik lidí šlo kolem (p)otoka a všichni slyšeli jen jeho bublání.
Ale (l)eoš (j)anáček uslyšel v jeho zurčení hudbu.
I v obyčejném vrznutí vrátek u (z)ahrádky slyšel (s)kladatel tóny.
Znáš (j)anáčkovu (o)peru (p)říhody (l)išky (b)ystroušky ?
Příběh z knihy napsané (r)udolfem (t)ěsnohlídkem mi vypravovala (b)abička .
V jedné (p)říhodě se (b)ystrouška neobvyklým způsobem zmocnila (j)ezevcovy (n)ory .
Nejoblíbenějšími (j)anáčkovými (o)perami jsou (j)ejí (p)astorkyňa a (k)áťa (k)abanová .