Opakování základního učiva z nižších ročníků

Doplňte neúplná slova. U některých podstatných jmen určete jejich pád.
Karel bl nepřítelem přírody.
Ostrou plečkou řezal do mladých stromků a špčatými nástroji je zbavoval kůry.
Plným včelám srážel hol z kvtin pl.
Jednou přišel k mraveništi, které vpadalo jako malá pyramida.
Uchopl hůl a zapchl ji do mraveniště.
Náhle, kde se vzal, tu se vzal, stál před ním pdimužík.
Pchlavýma očima se zadíval zptavě na Karla.
Potom vtáhl pšťalku a zapskal.
Rázem přispchali na pomoc trpaslci a posadil vzprajícího se nezbedu mezi pchající mravence.
Marně se ročiloval, spnal ruce a upnal proebný pohled k mužíkov.
Když se v jeho očích zatřptily slz, bl trest odpkán.
Trpaslíci zmzeli a popchaný Karel pochopl.
Zapřil se a pospchal domů.
Bl ze své zlomslnosti vléčen.

nepřítelem - . pád
přírody - . pád
stromků - . pád
nástroji - . pád
včelkám - . pád
mraveništi - . pád
hůl - . pád
očima - . pád
Karla - . pád