Opakování základního učiva z nižších ročníků

Doplňte neúplná slova. U předložených slov určete slovní druhy (zapisujte je pomocí číslice).
V neděl ráno jsme se vdali na vlet.
Před polednem jsme dorazil do vs se staroblým hradem.
Po chvíl strmého stoupání jsme přišl k hradnímu vchodu.
Průvoce nám vpravoval, že hra pocház z dob Přemsla Otakara II.
Procházel jsme úkými chodbam, chlanými pokoji a komnatam.
Obdivoval jsme strop s freskam, bohatě zdobený nábtek i poutavé obraz.
Nakonec jsme si prohlédl žalářní koky a mučírnu pod zem.
S prohldkou staroblé tvrze jsme byl spokojen.

v -
ráno -
před -
polednem -
hradem -
strmého -
stoupání -
hradnímu -
vchodu -
bohatě -
zdobený -
poutavé -