Stavba slova

Doplňte neúplná slova. V textu je 7 příbuzných slov s kořenem - syp-. Vypiš je tak, jak jdou za sebou.
Bla zma jako na Sbiři.
Malý Slvestr se díval z předsně na dvůr.
Pozoroval hladové skorky a vrace, kteří jako b prosli o potravu.
Hoch si oskočil do sňky, uchopl sto a nasypal na ně zrní.
Maminka přisypala kousky sra.
Slvestr všel ze sně a vysypal vše na dvůr.
Na rozsypané zrní se sebhly i slepce a sčící hus.
Opeřenci uháněl po sypkém sněhu a soupeřil o droky potrav.
Za chvli neblo po vysypaných kouscích ani památky.
Večer řádil mrá, hustě se sypal sníh, ale malý Slvestr usnal se spokojeným úsmvem na tváři.

Příbuzná slova s kořenem -syp- :
- - - - - -