Stavba slova

Slova přiřaďte k jejich kořenům.
-les-
-děl-
-chod-
-běh-
-lep-
zalesněný
dělnický
záchodový
běžecký
vylepený