Stavba slova

Doplňte. U předložených slov proveďte rozbor stavby slova.
Mount Everest je nejvyšší hora svta. Je obklopena strmými himalájskými hradbam.
Stojí jako sebevdomý hra. Celý vsokánský vrchol bvá zahalen oblaky.
Blo vykonáno několik pokusů o dosažení tohoto strmého vrcholu.
Znovu a znovu přicházeli vytrvalí odvážlici a bojovali s neobčejnými překážkam.
Stateční muži omrzal, každý další metr všky byl vlastně zápasem o přežití.
Mount Everest stál nepokořen do 29. května 1953, kdy stanula na jeho vrcholu horolezecká výprava.

slovopředponakořenpříponakoncovka
nejvyšší
obklopena
horskými
vykonáno
dosažení
přicházeli
vytrvalí
přežití
výprava