Slovotvorný rozbor

Tvořte slova pomocí přípon nebo předpon podle zadání.
 1                
2                 
        3         
4                 
               
5     6              
               
        7