Zdvojené souhlásky

Doplňujte neúplná slova.
rodiý dům, prkeá ohrada, neviý člověk, raý salát
tuleí mládě, deí úkol, účié záření, ceé vědomosti
jeleí troubení, jeskyí člověk, vraí kákání, sloí chůze
raí noviny, beubé miminko, týdeí pobyt
neižnější místo, kameé schody