Předpony s-, z-, vz-

Spojte vhodné dvojice, odůvodněte pravopis.
shlédnout
sjednat
slít
smazat
směnit
zhlédnout
zjednat
zlít
zmazat
změnit
ze skály
mír
různé kapaliny
tabuli
peníze
výstavu
pořádek
spolužáka vodou
boty blátem
rozhodnutí