Předpony s-, z-, vz-

Spojte vhodné dvojice, odůvodněte pravopis.
pracovní
změna
sužoval
cesta
svolal
zvolal
zval
svál
svolil
zvolili
směna
počasí
rodiče chováním
se zužuje
schůzi
na celou třídu
ho na návštěvu
papír na zem
se schůzkou
poslance