Předpony s-, z-, vz-

Spojte vhodné dvojice, odůvodněte pravopis.
svrhl
zvrhl
sběh
vojenský
sběhlý
dělník je v práci
sbil
zbil
skroutil
zkroutil
kámen ze skály
sklenici s vodou
lidí na náměstí
zběh
dav lidí
zběhlý
budku pro špačky
svého kamaráda
dva provázky
naši informaci