Předpony s-, z-, vz-

Spojte vhodné dvojice, odůvodněte pravopis.
skrucoval
zkrucoval
správa
zpráva
spravil
zpravil
stěžoval
ztěžoval
strhal
ztrhal
dva dráty
nová fakta
podniku
v novinách
rozbité auto
ho o dění ve škole
si řediteli
ostatním práci
plakát ze zdi
se při běhu