Předpony s-, z-, vz-

Zapisujte slova s předponou s-, z- podle nápovědy.
           1   
            
   2           
            
            
       3     4    
5              
            
6              
            
    7