Předpony s-, z-, vz-

Doplňte s-, z-, vz-, vs-.
volit své zástupce, hlížet z výšky, vrhnout špatnou vládu, volat schůzi
volat nahlas, pustit se po provaze, být běhlý v počtech, mazané kalhoty
užovat se trápením, lomenina rostla, působné chování, velká tráta
vát listí ze stromu, výšení platů, těžovat si na počasí, běhnout ze studií
mužte se, duté vlny, nést požadavky, otok se třebal