Předpony s-, z-, vz-

Doplňte.
lomená noha srnečkovi rostla a hojila se bez komplikací.
Řeky mvají na svém horním toku prudký pád.
Petře plývají vlas až do půl zad.
Byla to vdatná prška a slunce vsvitlo teprve před chvlí.
padlé listí bylo červenalé.
U Mělníka se téká Labe s Vltavou.
Společné zájm lidi bližují.
bystři svoje smsly.
Modelka měla vlasy česané dozadu.
bili jsme s dědečkem budku pro ptáky.
Lidé se bíhali na hromáždění leva i prava.
Letadla se nášela k zemi, ale brz se zase nesla hůru.