Předložky s, z

Doplňte.
Když se běratel hmyzu, květin nebo jiných přírodnin vrátí cesty domů, hodí batoh ramenou a potěšením prohlíží jeho obsah.
Chce rychle koumat bohatstv, které našel v lese, na mtině či v horské bstřině.
Každý běratel vědomitě rozšiřuje své bírky a snaží se prohloubit své nalosti.
Má přitom na pamti, že by neblo právné v přírodě cokoliv zničit.
běratelé shromažďují přírody jen ceé kusy a při své běratelské čiosti jsou opatrní.