Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Spojte vhodné dvojice slov a poté je zapište do sešitu.
moudrý
objednat
vysoké
větrný
pomalu
převratný
objem
člověk
oběd
napětí
mlýn
vjet
objev
krychle