Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňte slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě.
V obtí matky je dítě nejbezpečnější.
Tento člověk je nadšený sbratel mincí.
Bhem dvou dnů jsme obli všechny naše zákazníky.
Obdvali jsme dnes ve výborné restauraci.
Česká národní banka dala do obhu nové mince.
Jsem si vdom svých nedostatků.
Při vzdu do továrny se nahlaste na vrátnici.
Podepsal se mi do knížky i s vnováním.