Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňte neúplná slova.
v těžké dob, vyřízená obdnávka, ptkrát obhnout kolem, vštkyně Libuše
vzd do domu, pěkná vta, trplivý človk, maminčino obtí, pstovat kvtiny
vl na parkoviště, povřit obdnáním, přibhla zpt, slavný obvitel
obm tělesa, optovat pozdrav, těžká obť, vli si do vlasů, obmná nádoba
vtrné mlýny, obt překážku