Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňujte slova se skupinami vě/vje, mě/mně.
1        2               
                   
    3    4         5        
  6                   
                   
                   
             7        
        8