Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňujte slova podle nápovědy.
 1     2        
 3           
          
          
          
    4        
          
5