Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňte neúplná slova.
zatmní Msíce, mřit předmt, měl smlou domnku, uml vše zpamti
potemlé msto, vědom zapoml, skromjší, připoml, mď, jem
mkký, ze zem, zmkčit, zmna, rozuml, Mlník, tamjší, vzpoml si
osamle, msto Jaromř, pomnky u potoka, dobrá pamť, tváří se tajem
mlnické víno, mluví nerozum, tem zadunělo, velké jmní, smšná myšlenka