Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňte neúplná slova. Poté si vyberte dvě věty a zkuste je napsat do sešitu zpaměti.
I když byl známý umlec, vystupoval skrom, rozum, ne však příliš sebevědom.
Domnka, že Vra na zmny zapomla, mě nesmírně mrzela.
Pamť mi slouží pomrně dobře, a tak jsem nezapoml na jeho odmřené chování.
Žádal jsi mě, abych ti připoml, že si máš zopakovat výpočet obmu těles a nepřímou úmrnost.
Špatně jsme si rozumli, a tak došlo k trapnému nedozumní, teď se snažíme znovu si porozumt.
Tamjší mšťané dojem vzpomínali na staré časy a bránili se smlejším zmnám.