Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňte neúplná slova.
Strýc nám někdy ukazuje hvzdy.
Čekáme netrplivě na setmní, až se obví msíc.
Strýc vypůjčí hvzdářský dalekohled.
Vtšinou jej svřuje do opatrování zvdavé Vře.
Když se obví první hvzdy, pobízíme strýce ke spchu.
Obmný dalekohled nese strýc, mřící přístroje svří Otovi.
Cestou na kopec si vypravujeme o umlých obžnicích a vesmírných kometách.
Pečliv postavíme dalekohled, abychom mohli mnit jeho polohu.
Netrpěliv potom zamřujeme přístroj na vesmírné obkty.