Podstatná jména

U podstatných jmen vybraných z úryvku určete pád, číslo, rod a vzor.
V příštích týdnech nosil Robinson pilně hlínu, aby si udělal dostatečnou zásobu pro výrobu cihel. Rozhodl se, ře si nejdříve postaví komín a krb. Toužil po tom, aby si mohl vyudit maso. Přemýšlel i o tom, jak získat mouku k pečení chleba. Z čeho však zde na ostrově udělat mouku, když za celou dobu svého pobytu nespatřil nic, co by se podobalo obilí?

týdnech - . pád, číslo , rod , vzor
Robinson - . pád, číslo , rod , vzor
hlínu - . pád, číslo , rod , vzor
zásobu - . pád, číslo , rod , vzor
výrobu - . pád, číslo , rod , vzor
cihel - . pád, číslo , rod , vzor
komín - . pád, číslo , rod , vzor
krb - . pád, číslo , rod , vzor
maso - . pád, číslo , rod , vzor
mouku - . pád, číslo , rod , vzor
pečení - . pád, číslo , rod , vzor
chleba - . pád, číslo , rod , vzor
ostrově - . pád, číslo , rod , vzor
mouku - . pád, číslo , rod , vzor
dobu - . pád, číslo , rod , vzor
pobytu - . pád, číslo , rod , vzor
obilí - . pád, číslo , rod , vzor