Podstatná jména

Doplňte. Určete vzor vypsaných podstatných jmen.
Putování vodní kapky
Jejím domovem je moře. Teplem se voda vpaří a vodní páry stoupají do vše.
Tam se z nich vtvářejí mraky a vtr je odnese nad zem.
Nad zem se nějakou dobu toulají, až spadnou v podob deětě nebo snhu.
Asi třetina dešťových kapek se vpaří, druhá třetina prosákne do zem.
Pod zem se vodní kapky slévají v podzemní řeky, tvoří divukrásné jeskyně.
Poslední třetina vody otéká do rybníků, jezer a moří. Cesta kapky začíná znovu.
Na své cestě je kapka vbornou pomocnicí človka.

kapka -
domov -
teplo -
voda -
výše -
mrak -
zem -
déšť -
řeka -
jeskyně -
rybník -
jezero -
pomocnice -
člověk -