Podstatná jména

Doplňte neúplná slova. Odůvodněte si pravopis.
Břehy potoka lemoval vrb.
Bříz mlují svtlé háje.
Pod vsokými břízam rostl houb.
Hluboké les skrýval mohutné dub.
Zajíci utíkal před svými pronásledovatel.
V hustém křov hledal úkryt bažanti.
Za letního večera skřehotal žáb.
V horských pralesch žijí ještě rys a divoké kočky.
Vsoké hory bvají někdy domovem medvda, slné a nebepečné šelm.